Lopeta paniikkihäiriö heti: Koko paradoksaalinen ohjelma

Terapiaa käytännössä:

Paradoksaalinen Ohjelma jolla LOPETAT PANIIKKIHÄIRIÖN

Viisi askelta vapauteen Paniikkihäiriöstä!


Lopeta paniikkihäiriö – älä hoida vain oireita!

Kärsitkö paniikkihäiriöstä, tai saatko joskus paniikkikohtauksia joiden aikana koet outoja tuntemuksia, kuten:

 • Huimausta
 • Sydämen tykytystä tai sydämen hakkaamista
 • Epätodellisuuden tuntua
 • Tukehtumisen tunnetta
 • PELKOA
 • Koetko: kuoleman pelkoa, pyörtymisen pelkoa, sekoamisen pelkoa, itsesi nolaamisen pelkoa…?
 • Tai pelkäätkö vain saavasi uuden paniikkikohtauksen?

Ennen kaikkea:

RAJOITTAAKO PANIIKKIHÄIRIÖN TAI PANIIKKIKOHTAUSTEN PELKO ELÄMÄÄSI?

Tervetuloa Tutustumaan ’Paradoksaaliseen Ohjelmaan’ millä lopetat Paniikkihäiriön pelon – ottamalla vain viisi askelta.

Koko ohjelma kestää yleensä ainoastaan muutaman viikon, tyypillisesti neljä tai viisi viikkoa. Jotkut suorittavat koko kurssin vain parissa viikossa.

Ohjelma perustuu CBT terapiaan – minä olen Britanniassa laillistettu CBT (konitiiivinen käyttäytymis)-terapeutti. Miksi kurssi on paradoksaalinen? Mitä tarkoittaa paradoksaalinen?

Paradoksaalinen = näennäisesti järjenvastainen, mutta joka todennäköisesti kuitenkin on totta.

Ohjelma on Paradoksaalinen siksi, että paniikkihäiriö on niin paradoksaalinen!

Kun kärsit paniikkihäiriöstä saat paniikkikohtauksia:

 • Sydän hakkaa, takykardiaa
 • Hengitys kiihtyy
 • Huimaa
 • Kämmenet hikoilevat
 • PELKÄÄT
 • Kuoleman pelko, sydänkohtauksen pelko
 • Pyörtymisen pelko
 • Mahdoton keskittyä
 • Tuntuu, että sekoaa

Ja niin edelleen.

Mitä normaali ja järkevä ihminen tekee kokiessaan yhtäkkiä tuollaista?

Tietenkin mitä tahansa välttääkseen noita hulluja tuntemuksia ja sitä järjetöntä pelkoa!

Kuitenkin, paradoksaalisesti, juuri se, mitä teet ollaksesi turvassa, itse asiassa pahentaa paniikkihäiriötäsi ja ylläpitää pelkoa niistä kohtauksista – ja siten ylläpitää koko ongelmaa!

Lisäksi yleensä kaikki menetelmät mitä sinulle opetetaan paniikkikohtauksen – ja muun ahdistuksen voittamiseksi tähtäävät yleensä samaan:

Siihen, että jollain lailla hallitset reaktiosi (paniikkikohtausta): pakotat itsesi hengittämään rauhallisesti, suoritat rentoutusharjoituksia, ohjaat huomiosi muualle, istut alas kun huimaa…

CBT terapia, ja minun siitä kehittämäni paradoksaalinen ohjelma ottavat päinvastaisen asenteen. Paradoksaalisessa CBT terapiassa ei tyydytä hoitamaan paniikkikohtauksen oireita, eikä edes välttämään oireita. Sen sijaan tehdään jotain odottamatonta. Paniikin oireita saatetaan aluksi – sovitusti- lisätä. Asenne on paradoksaalinen; lopettamalla taistelu pelkäämäsi paniikin oireita vastaan lopetat pelon. Ja paniikin.

Mutta tuo asenne perustuu vankimpaan mahdolliseen tieteelliseen todistusaineistoon. Tutkimukset osoittavat, että jopa lähes 90% kognitiivista terapiaa saaneista pääsivät eroon paniikistaan. Ja paniikkihäiriöstään. Eivät vain oireistaan. Paniikkihäiriöstään.

Kokemukseni on, että loputkin 10% hyötyvät suuresti paradoksaalisesta ohjelmasta erilaisissa elämäntilanteissa, vaikkapa silloin kun pitää antaa esitelmä…sinäkin voit oppia voittamaan esiintymisjännityksen!

Paradoksaalinen Ohjelma on juuri mitä nimi sanoo:

Näennäisesti järjenvastaisesti se opettaa sinut hylkäämään kaikki menetelmät joilla olet oppinut pitämään itsesi turvassa paniikkikohtauksen iskiessä!

Paradoksaalinen ohjelma opettaa sinut –mielettömän kuuloisesti- rakastamaan ahdistusreaktiotasi! (ei kuitenkaan paniikkihäiriötä – siitä pääset eroon)

Mutta, paradoksaalisesti: menetelmä toimii!

PELKO PITÄÄ PANIIKKIHÄIRIÖTÄ YLLÄ. Siispä sinun on päästävä turhasta pelosta. Juuri tämän sinä opit!

Paradoksaalinen menetelmä perustuu kognitiiviseen käyttäytymis-terapiaan, mindfulness tekniikoihin, hyväksyntään, paradoksaaliseen intentioon, potilaitteni kokemuksiin – ja omaan kokemukseeni paniikkikohtauksista ja paniikkihäiriöstä!

Kaikki pohjautuu tietelliseen tutkimukseen. CBT (kognitiivinen käyttäytymisterapia),  mikä on kurssin ydin, on tutkitusti tehokkain menetelmä paniikin juurimiseksi. Jopa 90% kognitiivista käyttäytymisterapiaa saaneista pääsivät eroon paniikistaan. He eivät vain oppineet hallitsemaan oireita, vaan lopettivat paniikin.

Onpa tavoitteesi vain päästä ulos kämpästäsi, aloittaa opiskelu tai työ, tai vaikka pitää julkinen puhe, nyt sinulla on keinot millä lopetat sen rajoittavan pelon – ja paniikkihäiriön!

PELKO PITÄÄ PANIIKKIHÄIRIÖTÄ YLLÄ. Siispä sinun on päästävä turhasta pelosta. Juuri tämän sinä opit!

Älä siis anna paniikkihäiriön – tai paniikkikohtausten pelon rajoittaa elämääsi!

Hei,

Minun nimeni on Ari. Olen Suomessa työskennellessäni psykiatrinen sairaanhoitaja (Valviran laillistama), mutta olen myös Britanniassa koulutuksen saanut (Southampton University, psykologian laitos), ja Britannian valvovan elimen BABCP:n täysin hyväksymä CBT terapeutti. Olen autttanut satoja ihmisiä voittamaan ahdistus-, masennus- tai itsetunto-ongelmansa. Olen myös auttanut noita ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa, sen mitä he oikeasti haluaisivat, mutta eivät usein edes uskalla ajatella –paniikin pelosta.

Olen Britanniassa koulutettu, laillistettu ja kokenut terapeutti – mutta myös itse kokenut mitä on paniikki, joten tiedän mistä puhun ja kirjoitan.

Olen nähnyt jopa terveydenhuolto alan ammattilaisten tarjoavan hyvää tarkoittavaa, mutta usein harhaan johtavaa neuvontaa paniikkihäiriön hoidosta. Ohjeet kyllä saattavat auttaa hallitsemaan paniikkikohtauksia, mutta itse asiassa pitävät yllä itse ongelmaa, eli paniikkihäiriötä. Ohjeissa useimmiten keskitytään oireiden hoitoon. Kun sydän pamppailee, tai kun huimaa, niin pyritään voittamaan se oire.

Kuitenkin paniikkihäiriön ydin on PELKO. Ja se pelko on, vaikkakin täysin ymmärrettävä, täysin turha. Hoitaessamme paniikkikohtauksen oireita me opimme jotenkin pärjäämään, mutta emme poista paniikkihäiriön ydintä: pelkoa. Sitten me taistellessamme epätoivoisesti paniikin oireita vastaan, kehitämme itsellemme pelon joka on entistä sitkeämpi: ITSE PELON PELKO!

Me opimme pärjäämään, mutta emme poista paniikkihäiriön ydintä: pelkoa. Sitten me taistellessamme epätoivoisesti paniikkikohtauksen oireita vastaan, kehitämme itsellemme pelon joka on entistä sitkeämpi:

PELON PELKO!

Toinen ongelma minkä olen pannut merkille, on, että jotkut jotka ovat itse auttaneet itseään jollakin kikalla, tarjoavat ’yhden tempun menetelmää’ millä lopetat paniikin vain tekemällä tuon ’tempun’. Joskus kikka on hyväkin, mutta usein kuitenkin vain erilainen keino hallita juuri niitä oireita. Toisaalta, vaikka yhden tempun kikka auttaisikin jotakuta todella pääsemään paniikkikohtauksista, niin sellainen yhden tempun menetelmä ei soveltuisi kaikille.

Niinpä päätin kehittää täydellisen, askel askeleelta etenevän, ohjelman. Ohjelma perustuu vankkaan tieteelliseen tutkimukseen siitä mikä todella auttaa paniikista eroon pääsemiseksi. Ohjelman ydin on kognitiivinen käyttäytymis-terapia, millä on eniten tieteellistä näyttöä’ siitä, että paniikkihäiriö todella häviää. Ohjelma perustuu myös mindfulness tekniikoihin, hyväksyntä ja sitoutumis terapiaan ja omiin havaintoihini siitä, mikä todella toimii. Ohjelmaa ovat muokanneet kymmenet potilaani antamalla oman mielipiteensä ja kokemuksensa käyttööni – ja lopuksi omat kokemukseni paniikista.

Ohjelma ei keskity paniikkikohtausten hallitsemiseen, vaan siihen, miten koko paniikkihäiriöstä pääsee eroon!

Olen huomannut, että yhteinen tekijä kaikille ahdistusongelmille, olipa se pakkoireinen häiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, yleistynyt ahdituneisuus, PTSD tai paniikkihäiriö…tai mikä muu tahansa…on PELKO!

Niinpä kokosin yhteen kaiken kognitiivisena terapeuttina kokemani ja oppimani, ja pistin sen kaiken manuaaliin! Manuaali toimii siten kuin olisit yksilöterapiassani. Otat askeleen kerrallaan ja juurit paniikkihäiriön elämästäsi.

Annoin ohjelmalle nimeksi:

Paradoksaalinen Ohjelma Jolla Lopetat Paniikin

Vain viisi askelta vapauteen paniikkihäiriöstä.

Tässä se on:

 • Askel 1: Tunnistat täsmällisesti omat ahdistuksen ja paniikkihäiriön oireesi – ja pelkosi. Käytät kognitiivisen käyttäytymis-terapian menetelmiä. Opit, että ahdistus ei ole vihollinen. Opit uudenlaisen asennoitumisen. Tulos on, että jo tässä vaiheessa ahdistus alkaa vähetä, koska pelkosi alkaa vähetä. Samalla motivaatiosi kasvaa.
 • Askel 2: Olet tunnistanut pelkosi. Nyt alkaa varsinainen muutos. Anna järkevä vastaus pelollesi. Käytät edelleen kognitiivisen käyttäytymis-terapian menetelmiä. Ahdistus lievenee edelleen ja alat ymmärtää miksi ja miten voit tuhota paniikkisi.
 • Askel 3: Vapaudu paniikkikohtauksista! Moni on tässä vaiheessa jo lopettanut paniikkikohtauksensa – ja jopa koko panikkihäiriönsä. Tämä askel on ensimmäinen varsinainen paradoksaalinen menetelmä. Tuhoat paniikkikohtausten pelon paradoksaalisesti kutsumalla paniikin! Tämän harjoituksen tehtyäsi suhteesi paniikkihäiriöön on muuttunut perusteellisesti.
 • Askel 4: Olet nyt kehittänyt uuden asenteen, etkä enää pelkää…Nyt toistat ja sovellat oppimaasi eri tilanteissa. Opit kognitiivisen terapian yhden perusmenetelmän: asteittaisen altistamisen. Nämä harjoitukset varmistavat, että paniikkihäiriö ei enää koskaan rajoita elämääsi.
 • Askel 5. Paradoksaalinen’Vuoristoratamenetelmä’ Kaikki eivät tarvitse enää tätä askelta. Mutta voit soveltaa sitä halutessasi. Opit ‘tuhoamaan paniikkikohtauksen ’livenä’, eli silloin kun se iskee, jos se vielä joskus iskisi…Tämä askel on ikäänkuin lisävarustus. Voit soveltaa sitä myös muunlaiseen jännittämiseen, kuten esiintymisjännitykseen. Paniikin ei enää koskaan tarvitse rajoittaa sinua!
 • Lisäksi voit koska tahansa ottaa yhteyden minuun ja kysyä jos jokin asia on epäselvä.

style-5-top-orange

3 Viikon 100% Takuu!

Tämä ohjelma toimii. Tiedän sen. Siksi annan 100% takuun: saat 21 päivää aikaa testata ohjelmaa. Toivon tietenkin, että todella testaat sen!

Jos tuntuu, että et saa apua paniikkiisi, niin ota yhteyttä 21 päivän aikana ja saat rahasi takaisin! Ei mitään kyselyjä! Et siis voi menettää mitään. Mutta voit saada elämäsi takaisin!

style-5-bottom

Klikkaa tästä saadaksesi koko Paradoksaalisen Ohjelman jolla lopetat paniikkihäiriön – hintaan 17€!

Ohjeet:

 1. Klikattuasi siirryt “PayPal” sivulle jossa voit suorittaa tilauksen. Paypal on kansainvälinen, tunnettu ja turvallinen maksupalvelun tarjoaja. Huom: Paypal sivu on englanninkielinen.
 2. Voit maksaa joko PayPalin tilillä, jos sinulla on sellainen, tai Paypalin vieraana normaalilla luottokortillasi.
 3. Tilattuasi kurssin avautuu PayPalin uusi ikkuna: kilkkaa linkkiä ‘Retun to Reinforce-me.’
 4. Tämä vie sinut takaisin paniikkihairio.fi sivustolle avaten sivun missä voit nyt lisätä nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Täytä boxi ja lähetä. Voit nyt joko ladata kurssin tältä sivulta tai omasta sähköpostistasi.
 5. Tarkista sähköpostisi. Saat viestin missä linkki. Klikkaa viestissä olevaa linkkiä. (tämä viesti vahvistaa tilauksesi). Huom: jos käytät uutta gmailia, niin tarkista promootiosivut. Viesti luultavasti ohjautuu sinne ja voi jäädä huomaamatta!!
 6. Saat vielä toisen sähköpostin, jossa linkki kurssin lataamiseksi. Klikkaa oikealla ja tallenna koneellesi (valitsemalla “save” tai save as…” tai “tallenna”.)
 7. Kurssin lataaminen yllä olevalla tavalla on helppoa! Jos kuitenkin koet mitään hankaluutta tilattuasi sen PayPalin kautta, niin ota yhteyttä; lähetämme kurssin sähköpostiisi!
 8. Muistathan myös, että saat 100% takuun: jos 3 viikon aikana, noudatettuasi kurssin ohjeita, et saa apua, niin ota yhteyttä ja saat rahasi takaisin. Ei mitään kyselyitä!

LATAA TÄSTÄ